POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Definicje

 1. Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą COSMIC GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
  i posługujący się numerem Regon: 361144156 oraz numerem NIP: 5842740881, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Warszawie, adres: 03-901 Warszawa,
  Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 i adresem korespondencyjnym 03-901 Warszawa, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1,
  który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników
  za pośrednictwem Serwisu,
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://findspace.pl,
 3. Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. Założenia

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez
informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

 1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień
  oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Pliki Cookies

 1. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji
  zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego
  Użytkownika.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
  świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
  osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany
  przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej
  przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

4. Przechowywanie informacji

Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji
pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach
logów serwera są następujące:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • kod żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu
  nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.